Why don’t we change the position of the visitor from a bystander to a direct participant in the fighting at Tutrakan in 1916? The story of the Battle of Tutrakan is the story of living people who gave and risked their lives for the future generations.

Защо да не променим позицията на посетителя от страничен наблюдател в директен участник в бойните действия при Тутракан през 1916 година? Историята на Тутраканската битка е историята на живи хора, отдали и рискували живота си за бъдещите поколения. Затова тя е и неизменна част от тяхната и нашата съдба.