II Пакет – Учебни посещения

Пакетът се предлага за организирани групи от ученици с учители.

Може да бъде с насоченост „Природни науки“ или „История“

Освен провеждането на изнесени уроци и разглеждане на музейните сбирки, учениците ще имат възможност за потапяне във виртуална реалност с цел преживяване на историческите събития и природни забележителности. В допълнение ще могат да посетят на място исторически забележителности около гр. Тутракан и природните резервати Калимок-Бръшлен или Малък Преславец.

  • Цена на участник: 6 лв.
  • При интерес, Исторически музей Тутракан може да организира посещение в Археологическите обекти и музея в гр. Кълъраш. Музеят предлага и уъркшопи за деца и ученици по археология.