În perioada 15-17.11 2023, a avut loc un eveniment interdisciplinar în cadrul Proiectului „Noul CoDe – abordări ale dezvoltării în muzeu” al Muzeului de Istorie – Tutrakan, finanțat de Fondul Național de Cultură, Bulgaria în cadrul PROGRAMULUI DE RESTAURARE ȘI DEZVOLTARE A STATULUI, INSTITUTUL CULTURAL REGIONAL ȘI MUNICIPAL a fost deschis oficial ieri de Petar […]

On 15-17.11 2023, an interdisciplinary event was held under the Project “New CoDe – approaches to development in the museum” of the Historical Museum – Tutrakan, financed by the National Culture Fund, Bulgaria under the PROGRAM FOR RESTORATION AND DEVELOPMENT OF STATE , REGIONAL AND MUNICIPAL CULTURAL INSTITUTE was officially opened yesterday by Petar Boychev […]

На 15-17.11 2023 се проведе интердисциплинарно събитие по Проект „New CoDe – подходи за развитие в музея“ на Исторически музей – гр. Тутракан, финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ официално се откри вчера от Петър Бойчев – директор на […]

За всички, които обичат нови и вълнуващи преживявания, подготвихме кратка визитка на прелестите на нашия край. Очакваме ви! Това видео е създадено с подкрепата на Национален фонг “Култура”, Програма за възстановяване и развитие на държавни културни институти.

Защо да не променим позицията на посетителя от страничен наблюдател в директен участник в бойните действия при Тутракан през 1916 година? Историята на Тутраканската битка е историята на живи хора, отдали и рискували живота си за бъдещите поколения. Затова тя е и неизменна част от тяхната и нашата съдба.