БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
Исторически Музей Тутракан

ТУТРАКАН - КЪЛЪРАШ ИНОВАТИВЕН КУЛТУРЕН МОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

III Пакет неорганизирани групи до 12 човека
При неорганизирано посещение на до 12 посетителя в гр. Тутракан предлагаме еднодневен, двудневен и няколко дневен пакет от гъвкаво комбинирано посещение на музеите в града и околните забележителности. Пакетът включва посещение на музея на „Дунавски риболов и лодкостроене“, посещение на Исторически музей и Експозиция „Тутраканска епопея“.  При желание може да бъде организирано посещение на Архитектурен […]
II Пакет – Учебни посещения
Пакетът се предлага за организирани групи от ученици с учители. Може да бъде с насоченост „Природни науки“ или „История“ Освен провеждането на изнесени уроци и разглеждане на музейните сбирки, учениците ще имат възможност за потапяне във виртуална реалност с цел преживяване на историческите събития и природни забележителности. В допълнение ще могат да посетят на място […]
I Пакет – Организирани туристи: Пакетът е насочен към партньори – Тур оператори
А) Резюме:                При организирано посещение на повече от 12 посетителя в гр. Тутракан предлагаме еднодневен пакет от комбинирано посещение на музеите в града. Пакетът включва посещение на музея на „Дунавски риболов и лодкостроене“, посещение на Исторически музей и Експозиция „Тутраканска епопея“. При желание може да бъде организирано посещение на Архитектурен резерват „Рибарска махала“, където […]