БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
Исторически Музей Тутракан

ТУТРАКАН – КЪЛЪРАШ ИНОВАТИВЕН КУЛТУРЕН МОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Албум за история на занаятите, дунавския риболов и лодкостроене в Тутракан 

За всички вас, нашите любопитни посетители, Исторически музей – гр Тутракан публикува електронен албум, в който можете да се запознаете с традиционните за града занаяти и основно с изчезващия занаят на рибарите и лодкостроенето. Албумът може да разгледате тук Албумът е част от проект „Дигитални подходи в музейна експозиция на Дунавски риболов и лодкостроене“, финансиран […]

ИЗЛОЖБА “ГИГАНТСКИ РИБИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА ДУНАВ” 

ПОКАНА за Заключителна конференция по проект ROBG -271 

„Тутракан – Кълъраш иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие“ (CBSRD), Договор номер 135331/16.11.2018 г., финансиран по Програма INTERREG V – A Румъния – България 2014 -2020 г. Историческият музей в Тутракан ви кани да участвате в конференцията, която ще се проведе на 14 април 2022 г. от 14:00 ч. в залата на Общинския съвет […]

ТУТРАКАН 1916, НЕ ПРОСТО РАЗКАЗ В МУЗЕЯ. 

Защо да не променим позицията на посетителя от страничен наблюдател в директен участник в бойните действия при Тутракан през 1916 година? Историята на Тутраканската битка е историята на живи хора, отдали и рискували живота си за бъдещите поколения. Затова тя е и неизменна част от тяхната и нашата съдба.

На 28.07.2021 Музеят на Долен Дунав – Кълъраш ще открие изложбата „Междувоенният градски живот в равнината Бараган – Олтеница, Кълъраш и Слобозия“ 

Фотографската изложба започва със снимки на старите сгради в Олтеница. Някои от тях са запазени само като се гледат на стари снимки, защото са унищожени от хората и времето. Градът е изглеждал красив. От гарата е имало красива алея с тополи, която е водела към малкия парк. Тук е издигнат красив паметник на героите. В […]

Мобилна изложба „На една река разстояние“ 

Откриване: 30.07.2021 г. в Кълъраш Мобилната изложба „На една река разстояние“ е част от реализираните дейности по европейския трансграничен проект „Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие ROBG-271“, спечелен от историческите музеи в Тутракан (България) и Кълъраш (Румъния). Неговата цел е преобразуване на общи исторически събития и обекти в обединяващ исторически символ за по-добро и […]

  • 1
  • 2