БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
Исторически Музей Тутракан

ТУТРАКАН - КЪЛЪРАШ ИНОВАТИВЕН КУЛТУРЕН МОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Интердисциплинарно събитие по Проект „New CoDe – подходи за развитие в музея“ на Исторически музей – гр. Тутракан
На 15-17.11 2023 се проведе интердисциплинарно събитие по Проект „New CoDe – подходи за развитие в музея“ на Исторически музей – гр. Тутракан, финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ официално се откри вчера от Петър Бойчев - директор на […]
Нашите истории от Дунав
За всички, които обичат нови и вълнуващи преживявания, подготвихме кратка визитка на прелестите на нашия край. Очакваме ви! Това видео е създадено с подкрепата на Национален фонг "Култура", Програма за възстановяване и развитие на държавни културни институти.
Албум за история на занаятите, дунавския риболов и лодкостроене в Тутракан
За всички вас, нашите любопитни посетители, Исторически музей - гр Тутракан публикува електронен албум, в който можете да се запознаете с традиционните за града занаяти и основно с изчезващия занаят на рибарите и лодкостроенето. Албумът може да разгледате тук Албумът е част от проект „Дигитални подходи в музейна експозиция на Дунавски риболов и лодкостроене“, финансиран […]
ИЗЛОЖБА “ГИГАНТСКИ РИБИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА ДУНАВ”
ПОКАНА за Заключителна конференция по проект ROBG -271
„Тутракан – Кълъраш иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие“ (CBSRD), Договор номер 135331/16.11.2018 г., финансиран по Програма INTERREG V - A Румъния - България 2014 -2020 г. Историческият музей в Тутракан ви кани да участвате в конференцията, която ще се проведе на 14 април 2022 г. от 14:00 ч. в залата на Общинския съвет […]
ТУТРАКАН 1916, НЕ ПРОСТО РАЗКАЗ В МУЗЕЯ.
Защо да не променим позицията на посетителя от страничен наблюдател в директен участник в бойните действия при Тутракан през 1916 година? Историята на Тутраканската битка е историята на живи хора, отдали и рискували живота си за бъдещите поколения. Затова тя е и неизменна част от тяхната и нашата съдба.
  • 1
  • 2