În perioada 15-17.11 2023, a avut loc un eveniment interdisciplinar în cadrul Proiectului „Noul CoDe – abordări ale dezvoltării în muzeu” al Muzeului de Istorie – Tutrakan, finanțat de Fondul Național de Cultură, Bulgaria în cadrul PROGRAMULUI DE RESTAURARE ȘI DEZVOLTARE A STATULUI, INSTITUTUL CULTURAL REGIONAL ȘI MUNICIPAL a fost deschis oficial ieri de Petar […]

On 15-17.11 2023, an interdisciplinary event was held under the Project “New CoDe – approaches to development in the museum” of the Historical Museum – Tutrakan, financed by the National Culture Fund, Bulgaria under the PROGRAM FOR RESTORATION AND DEVELOPMENT OF STATE , REGIONAL AND MUNICIPAL CULTURAL INSTITUTE was officially opened yesterday by Petar Boychev […]

На 15-17.11 2023 се проведе интердисциплинарно събитие по Проект „New CoDe – подходи за развитие в музея“ на Исторически музей – гр. Тутракан, финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ официално се откри вчера от Петър Бойчев – директор на […]

În cazul unei vizite neorganizate de până la 12 vizitatori în oraș Tutrakan oferă un pachet de o zi, două zile și mai multe zile de o vizită flexibilă combinată la muzeele orașului și atracțiile din jur. Pachetul include o vizită la Muzeul „Pescuitul Dunării și Construcția Ambarcațiunilor”, o vizită la Muzeul de Istorie și […]

Pachetul este disponibil pentru grupuri organizate de elevi cu profesori. Poate fi „Științele naturii” sau „Istorie” Pe lângă susținerea prelegerilor și vizualizarea colecțiilor muzeului, studenții vor avea ocazia să se cufunde în realitatea virtuală pentru a experimenta evenimente istorice și atracții naturale. În plus, aceștia vor putea vizita obiectivele istorice din jurul orașului. Tutrakan și […]

A) Rezumat: Cu o vizită organizată de peste 12 vizitatori în oraș Tutrakan oferă un pachet de o zi cu o vizită combinată la muzeele orașului. Pachetul include o vizită la Muzeul „Pescuitul Dunării și Construcția Ambarcațiunilor”, o vizită la Muzeul de Istorie și Expoziția „Epopeea Tutrakană”. Dacă se dorește, se poate organiza o vizită […]

The package is available for organized groups of students with teachers. Could be Natural Sciences or History In addition to conducting lessons and visiting museum collections, students will have the opportunity to immerse themselves in virtual reality in order to experience historical events and natural landmarks. In addition, visitors will be able to visit historical […]

A) Summary:                During an organized visit of more than 12 visitors to the town of Tutrakan we offer a one-day package of combined visits to museums in the city. The package includes a visit to the Danube Fishing and Boatbuilding Museum, a visit to the Historical Museum and the Tutrakan Epic Exhibition. If desired, […]

При неорганизирано посещение на до 12 посетителя в гр. Тутракан предлагаме еднодневен, двудневен и няколко дневен пакет от гъвкаво комбинирано посещение на музеите в града и околните забележителности. Пакетът включва посещение на музея на „Дунавски риболов и лодкостроене“, посещение на Исторически музей и Експозиция „Тутраканска епопея“.  При желание може да бъде организирано посещение на Архитектурен […]