“Tutrakan – Călărași un Podul Cultural Inovativ pentru Dezvoltare Regională Durabilă” (CBSRD), Contract numarul 135331/16.11.2018, Finanțat in cadrul Programului INTERREG V-a Romania-Bulgaria 2014-2020 Muzeul de Istorie Tutrakan vă invită să participați la conferința de închidere care va avea loc pe 14 aprilie 2022 la ora 14:00 în Primăria Județeană din Tutrakan. În cadrul evenimentului vor […]

„Тутракан – Кълъраш иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие“ (CBSRD), Договор номер 135331/16.11.2018 г., финансиран по Програма INTERREG V – A Румъния – България 2014 -2020 г. Историческият музей в Тутракан ви кани да участвате в конференцията, която ще се проведе на 14 април 2022 г. от 14:00 ч. в залата на Общинския съвет […]

“Tutrakan – Calarasi Innovative Cultural Bridge for Sustainable Regional Development” (CBSRD), Contract number  135331/16.11.2018, Financed under Programme INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 Historical Museum Tutrakan would like to invite you to take part in the closing conference which will take place on April 14, 2022 at 14:00 pm in the County Council Hall in Tutrakan. During […]

Până în prezent, abordarea tradițională a muzeelor este de a prezenta trecutul și evenimentele istoriei printr-o poveste, fapte, exponate, fotografii sau videoclipuri. Suntem atât de obișnuiți cu faptul că tot timpul suntem doar spectatori care ating indirect și de la distanță povestea și nici nu ne gândim la această problemă. Este suficient? Cu greu este. […]

Why don’t we change the position of the visitor from a bystander to a direct participant in the fighting at Tutrakan in 1916? The story of the Battle of Tutrakan is the story of living people who gave and risked their lives for the future generations.

Защо да не променим позицията на посетителя от страничен наблюдател в директен участник в бойните действия при Тутракан през 1916 година? Историята на Тутраканската битка е историята на живи хора, отдали и рискували живота си за бъдещите поколения. Затова тя е и неизменна част от тяхната и нашата съдба.

Expoziția Foto începe cu fotografii ale clădirilor vechi din Oltenița. Unele dintre ele sunt amintite doar uitându-se la fotografii vechi, deoarece au fost distruse de oameni și timp. Orașul avea un aspect plăcut. De la Gară pornea o alee frumoasă de plopi care mergea până în micul parc. Aici s-a ridicat un frumos monument al […]

The photographic exhibition begins with photos of the old buildings in Oltenitsa. Some of them are preserved only by looking at old photos, because they have been destroyed by people and time. The city looked beautiful. From the station there was a beautiful alley with poplars, which led to the small park. A beautiful monument […]

Фотографската изложба започва със снимки на старите сгради в Олтеница. Някои от тях са запазени само като се гледат на стари снимки, защото са унищожени от хората и времето. Градът е изглеждал красив. От гарата е имало красива алея с тополи, която е водела към малкия парк. Тук е издигнат красив паметник на героите. В […]

Deschidere: 30 iulie 2021 la Călărași Expoziția mobilă „Pe o distanță de râu” face parte din activitățile implementate ale proiectului transfrontalier european „Podul cultural inovator pentru dezvoltare regională durabilă ROBG-271”, implementat de muzeele istorice din Tutrakan (Bulgaria) și Călărași (România) . Scopul său este de a transforma evenimentele și obiectele istorice comune într-un simbol istoric […]