Acasă

Tutrakan-Călăraș Un pod cultural inovativ pentru o dezvoltare continuă a regiunilor

Scopul comun al proiectului se referă la folosirea bogatului potențial cultural-istoric al zonelor aferente orașelor Tutrakan și Călăraș pentru creșterea numărului turiștilor și vizitatorilor la obiectele de cultură. Prin aceasta se va stabiliza economia și se va majora numărul turiștilor și al vizitatorilor, în special cel al adolescenților, prin lansarea a unor moderne atracții culturale.
Considerăm, că una din problemele esențiale la prezentarea istoriei și a culturii este lipsa de colaborare cu tehnologiile moderne, care în tot mai mare măsură devin parte integră din cultura societății și a noilor generații. Chiar din această cauză în prezentul proiect noi prevedem o colaborare activă a publicului cu faptele și evenimentele istorice prin tehnologiile realității virtuale.
În cadrul proiectului vor fi elaborate:
O strategie a turismului legată de mobilitatea turistică între țări și între ambele maluri ale Dunării.
Organizarea a trei expoziții turistice, care se vor prezenta la Tutrakan și la Călăraș cu demonstrarea obiectelor semnificative și interesante prin mijloacele realități virtuale, care corespund modalităților moderne de prezentare a istoriei.
Organizarea a unor ateliere pentru copii legate de cunoașterea arheologiei orașului Călăraș.
Modul nostru de abordare a subiectelor adaptează cele mai bune practici folosite în Europa la prezentarea obiectelor istorice. Asemenea metode se folosesc de diferite muzee în Italia, Germania și în alte țări dovedind, că interesul vizitatorilor și în special al tinerilor generații sporește.
Pe durata desfășurării proiectului vor fi create două produse turistice:
1. Pe bază pachetelor de servicii mobile turistice oferite, alcătuite pe lângă descoperirile cultural-istorice va fi întocmit un integru și „structurat” produs de turism cultural.
2. Totodată va fi elaborat și întreținut un portal electronic cu o bogată bază interactivă de date, care va deveni o premisă la interesul sporit al turiștilor, care vor să admire cultura și istoria locală. Astfel va fi format și un produs turistic „nestructurat”– pentru turismul neorganizat(vizitatori ocazionali și mici grupuri de persoane interesate).

VR Demo

Tutrakan EPIC DEMO. The full product can be seen in Historical Museum Tutrakan. YOU ARE WELCOME!

Launching conference

A modern Bulgarian-Romanian cultural project will develop tourism on both banks of the Danube The extremely rich history and culture of Tutrakan and the Romanian town on the opposite bank of the Danube – Calarasi will “live” in a virtual museum and will be a new attraction for locals and tourists. This is the ambitious […]

Встъпителна конференция

Модерен българо-румънски културен проект ще развива туризма на двата бряга на Дунава Изключително богатата история и култура на Тутракан и румънският град на отсрещния бряг на Дунава – Кълъраш, ще „оживее” във виртуален музей и ще бъде новата атракция за местните жители и туристите. Това е амбициозната цел, която си поставя новият съвместен проект на […]