Până în prezent, abordarea tradițională a muzeelor este de a prezenta trecutul și evenimentele istoriei printr-o poveste, fapte, exponate, fotografii sau videoclipuri. Suntem atât de obișnuiți cu faptul că tot timpul suntem doar spectatori care ating indirect și de la distanță povestea și nici nu ne gândim la această problemă. Este suficient? Cu greu este. […]

Why don’t we change the position of the visitor from a bystander to a direct participant in the fighting at Tutrakan in 1916? The story of the Battle of Tutrakan is the story of living people who gave and risked their lives for the future generations.

Защо да не променим позицията на посетителя от страничен наблюдател в директен участник в бойните действия при Тутракан през 1916 година? Историята на Тутраканската битка е историята на живи хора, отдали и рискували живота си за бъдещите поколения. Затова тя е и неизменна част от тяхната и нашата съдба.

Expoziția Foto începe cu fotografii ale clădirilor vechi din Oltenița. Unele dintre ele sunt amintite doar uitându-se la fotografii vechi, deoarece au fost distruse de oameni și timp. Orașul avea un aspect plăcut. De la Gară pornea o alee frumoasă de plopi care mergea până în micul parc. Aici s-a ridicat un frumos monument al […]

The photographic exhibition begins with photos of the old buildings in Oltenitsa. Some of them are preserved only by looking at old photos, because they have been destroyed by people and time. The city looked beautiful. From the station there was a beautiful alley with poplars, which led to the small park. A beautiful monument […]

Фотографската изложба започва със снимки на старите сгради в Олтеница. Някои от тях са запазени само като се гледат на стари снимки, защото са унищожени от хората и времето. Градът е изглеждал красив. От гарата е имало красива алея с тополи, която е водела към малкия парк. Тук е издигнат красив паметник на героите. В […]

Deschidere: 30 iulie 2021 la Călărași Expoziția mobilă „Pe o distanță de râu” face parte din activitățile implementate ale proiectului transfrontalier european „Podul cultural inovator pentru dezvoltare regională durabilă ROBG-271”, implementat de muzeele istorice din Tutrakan (Bulgaria) și Călărași (România) . Scopul său este de a transforma evenimentele și obiectele istorice comune într-un simbol istoric […]

Opening: July 30, 2021 in Calarasi The mobile exhibition “On A River Distance” is part of the implemented activities of the European cross-border project “Innovative Cultural Bridge for Sustainable Regional Development ROBG-271”, implemented by the historical museums in Tutrakan (Bulgaria) and Calarasi (Romania). Its goal is to transform common historical events and objects into a […]

Откриване: 30.07.2021 г. в Кълъраш Мобилната изложба „На една река разстояние“ е част от реализираните дейности по европейския трансграничен проект „Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие ROBG-271“, спечелен от историческите музеи в Тутракан (България) и Кълъраш (Румъния). Неговата цел е преобразуване на общи исторически събития и обекти в обединяващ исторически символ за по-добро и […]