ПОКАНА за Заключителна конференция по проект ROBG -271

„Тутракан – Кълъраш иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие“ (CBSRD), Договор номер 135331/16.11.2018 г., финансиран по Програма INTERREG V - A Румъния - България 2014 -2020 г.

Историческият музей в Тутракан ви кани да участвате в конференцията, която ще се проведе на 14 април 2022 г. от 14:00 ч. в залата на Общинския съвет в Тутракан. По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проекта и посетителите ще могат да видят новия VR продукт в музейната експозиция.

Ще ви очакваме!