Нашите истории от Дунав

За всички, които обичат нови и вълнуващи преживявания, подготвихме кратка визитка на прелестите на нашия край.

Очакваме ви!

Това видео е създадено с подкрепата на Национален фонг "Култура", Програма за възстановяване и развитие на държавни културни институти.