Интердисциплинарно събитие по Проект „New CoDe – подходи за развитие в музея“ на Исторически музей – гр. Тутракан

На 15-17.11 2023 се проведе интердисциплинарно събитие по Проект „New CoDe – подходи за развитие в музея“ на Исторически музей – гр. Тутракан, финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ официално се откри вчера от Петър Бойчев - директор на Историческия музей и от Ирена Лекова - гл. експерт "Образование и култура" в Община Тутракан.

Доклади за новите музейни тенденции и туризма представиха проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей - Русе и Джена Славова, представител на фондация "Архегет".