Встъпителна конференция

ИСТОРИЯТА НА ТУТРАКАН И КЪЛЪРАШ „ОЖИВЯВА” ВЪВ ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

Модерен българо-румънски културен проект ще развива туризма на двата бряга на Дунава

встъпителна конференция, Тутракан.

Изключително богатата история и култура на Тутракан и румънският град на отсрещния бряг на Дунава – Кълъраш, ще „оживее” във виртуален музей и ще бъде новата атракция за местните жители и туристите.

Това е амбициозната цел, която си поставя новият съвместен проект на двата града. Стартът му бе обявен на 30. 08. 2019 г. на съвместна конференция пред представители на медиите, участници и граждани от организаторите – Исторически музей Тутракан и Музей на долен Дунав Кълъраш, Румъния.

Проектът, наречен ROBG-271 „Тутракан-Кълъраш Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие” е финансиран от Европейския съюз, Програма INTERREG V-A Румъния-България и си поставя амбициозната цел да развие културния и исторически туризъм от двете страни на Дунава и най-вече да предизвика интереса на младите към историята и културата на двете селища в региона.

Встъпителна конференция

В хода на проекта, туристите, които посещават организирано или случайно Тутракан или Кълъраш, ще имат уникалния шанс да се запознаят с историческите факти и събития посредством технологии за виртуална реалност, които ще им покажат като на живо случилото се в хода на столетията.

Крайната цел на проекта е разработването на устойчива стратегия за културен туризъм, която да повиши интереса и броя на хората, посещаващи региона. Ще бъдат организирани и три исторически изложби в Тутракан и Кълъраш, както и специални археологически работилници за деца.

Туристите ще могат да се информират и планират посещенията си и чрез електронния портал, който ще съдържа богата база от данни, снимки, видео и информация за историята на културата на региона.

Проектът стъпва на успеха на най-добрите практики, използвани в цяла Европа за представяне на исторически обекти. Такива решения се използват в различни музеи в Италия, Германия, а данните показват, че благодарение на тях интересът на посетителите и младите поколения нараства.