Начало

"Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие"

Нашата Цел

Общата цел на проекта е да се използва богатият културен и исторически потенциал в района на градовете Тутракан и Кълъраш за повишаване на броя на туристите и посетителите в културните обекти. С това ще се укрепи икономиката и ще се увеличи броят на туристите и посетителите, особено подрастващите, чрез разработване на модерни културни атракции. Считаме, че един от основните проблеми при представянето на историята и културата е липсата на взаимодействие с новите съвременни технологии, които все повече стават част от обществото и новите поколения. Именно затова в настоящия проект предвиждаме активно взаимодействие на публиката с историческите факти и събития посредством технологиите за виртуална реалност.

По проекта ще бъдат разработени:

  1. Туристическа стратегия, свързана с ефективна туристическа мобилност в страните и между двата бряга на р. Дунав
  2. Организиране на три исторически изложби, които ще бъдат представени в Тутракан и Кълъраш, показващи интересните и значими обекти
  3. Разработване на представяния на обекти и исторически събития чрез ВР, които са в съответствие със съвременните начини за представяне на историята.
  4. Организиране на работилници за деца, свързани с опознаване на археологията в гр. Кълъраш.

Нашият подход адаптира най-добрите практики, използвани в цяла Европа за представяне на исторически обекти. Такива решения се използват в различни музеи в Италия, Германия и др. и показва, че интересът на посетителите и младите поколения нараства.

По време на проекта ще бъдат създадени два туристически продукта:
 1. Въз основа на предложените туристически пакети за мобилност, изградени около установените културно-исторически продукти, ще бъде разработен "структуриран" интегриран туристически продукт за културен туризъм.

2. В същото време ще бъде разработен и поддържан електронен портал с богата интерактивна база данни, която ще бъде предпоставка за засилен интерес на туристи, които желаят да се насладят на местните културата и историята. По като по този начин ще бъде формиран „неструктуриран“ туристически продукт за неорганизиран туризъм (случайни посетители, малки групи заинтересовани лица)

Встъпителна конференция
Модерен българо-румънски културен проект ще развива туризма на двата бряга на Дунава Изключително богатата история и култура на Тутракан и румънският град на отсрещния бряг на Дунава – Кълъраш, ще „оживее” във виртуален музей и ще бъде новата атракция за местните жители и туристите. Това е амбициозната цел, която си поставя новият съвместен проект на […]
ИЗЛОЖБА 105 ГОДИНИ ТУТРАКАНСKА ЕПОПЕЯ
ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ПРЕВЗЕХА ТУТРАКАНСКАТА КРЕПОСТ
В истинско бойно поле се превърна красивата местност край великотърновското с. Беляковец за снимките на нов, супермодерен исторически филм. Продукцията „Тутракан 1916“ пресъздава една от най-епичните битки по време на Първата световна война – Тутраканската епопея, довела до освобождението на Добруджа, и се заснема по съвместен проект ROBG-271 между Историческия музей в Тутракан Музея на […]